บล๊อกนี้สร้างไว้เพื่อถ่ายทอดความคิด ความรู้(บ้างไม่รู้บ้าง) ความบันเทิง ความสุข สู่เพื่อนฝูง สังคม โดยเน้นความสุขส่วนตนและประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก ดังนั้นก็ตามใจผมจะทำละกันนะ

ทิม.

Advertisements